UE
URBACT
webinarium (na zdjęciu widać metropolię)

Webinarium regionalne nt. możliwości finansowania projektów w ramach programu URBACT na lata 2021-2027

Źródło: PIXABAY

W dniu 20 października 2021r. w województwie pomorskim odbyło się regionalne webinarium na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programu URBACT na lata 2021-2027.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Jeżeli chcesz znaleźć więcej informacji nt. programu odwiedź zakładkę Programy Interreg lub wejdź na stronę internetową programu oraz Krajowego Serwisu programów Interreg.

URBACT - Materiały do pobrania ze spotkania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)