UE
Spotkanie informacyjne Interreg Południowy Bałtyk. Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. 31 stycznia 2023r.

Spotkanie informacyjne Interreg Południowy Bałtyk. Nowe możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw. 31 stycznia 2023r.

fot.pixaby.com
20.01.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
20.01.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg Południowy Bałtyk | POMORSKIE zaprasza na spotkanie informacyjne podczas którego przybliżymy Państwu informacje nt.:

 • Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, założeń nowego programu w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • Możliwości udziału małych i  średnich przedsiębiorców w programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
 • Skonsultujemy Państwa pomysły.

 

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, w obecnym okresie programowania po raz pierwszy otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą być partnerami w projekcie, ich udział powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej w programie.

Program oferuje wiele obszarów działań, w których MŚP mogą wziąć udział tj.:

 • cyfryzacja regionu,
 • budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację,
 • wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym wyłączeniu społecznym,
 • włączeniu społecznym i innowacjach społecznych, czy promocja  zrównoważonego rozwoju niebieskiej i zielonej gospodarki.

W programie  m.in.:

 • Możliwości wsparcia w ramach projektu SPEKTRUM
 • Opis założeń programu
 • Wymogi formalne na etapie aplikacji
 • Obszary wsparcia
 • Możliwość indywidualnej konsultacji pomysłów

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w sali 12.13  w dniu 31.01.2023 r. w godz. 10:00-13:00

Zgłoszenia: 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punkt.gdansk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, 323 31 58  do dnia 31.01.2023 r.

 

Kontakt:  
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 323 31 06
e-mail: punkt.gdansk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji nt. programu Interreg Południowy Bałtyk znajdą Państwo na naszej stronie programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Ponadto informacje na temat programu znajdą Państwo na stronie www.southbaltic.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)