UE

Edukacja i Sprawy Społeczne

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Oferta programów Komisji Europejskiej

 

  • Erasmus+ 2021-2027
Sektory programu Erasmus 
1. Edukacja szkolna
2. Kształcenie i szkolenia zawodowe
3. Szkolnictwo wyższe
4. Edukacja dorosłych
5. Młodzież
6. Sport

Oferta Funduszy Norweskich

 

  • Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Program Edukacja
Program Społeczeństwo Obywatelskie
Program Dialog Społeczny – godna praca