Przejdź do komentarzy

INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027

Program Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027 jest kontynuacją inicjatywy, która ruszyła w 2007 roku. Dotychczas zostały zrealizowane dwie edycje programu. Prace Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowego programu rozpoczęły sie wczesną wiosną 2020 roku. Dotychczas zostały wypracowane dwa istotne dokumenty, tj. analiza społeczno-gospodaracza, która jest swego rodzaju diagnozą problemów i wyzwań obszaru Południowego Bałtyku na kolejne lata, a także dokument strategiczny, który jak sama nazwa wskazuje określa strategię działania programu i obszary współpracy na lata 2021-2027.

Strategia dla programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Autor PwC (link wkrótce)

Gotowość operacyjna proramu na lata 2021-2027 szacowana jest na II kwartał 2022 roku. Wtedy najprawdopodobniej zostaną ogłoszone pierwsze nabory regularne w programie. W międzyczasie będzie można skorzystać z dofinansowania w ramach programu na lata 2014-2020 w konkursach na projekty zalążkowe SEED MONEY ("grant na grant").

Zakres tamtyczny programu na lata 2021-2027

PO1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej iinteligentnej transformacji gospodarcze

  • 1.2 -  Czerpanie korzyści zcyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw irządów
  • 1.3 -  sprzyjanie wzrostowi ikonkurencyjności MŚP

PO2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej isprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych iniebieskich inwestycji, gospodarki oobiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku izarządzania ryzykiem

  • 2.2 - Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje wmoce wytwórcze

  • 2.5 - Promowanie oszczędnegogospodarowania wodą

  • 2.6 - Rozwój (przejście do) gospodarki oobiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami

PO4. Europa osilniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych

  • 4.5 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

ISO1 - Lepsze zarządzanie współpracą

  • 6.3 - Działania międzyludzkie na rzecz zwiększenia zaufania

2014-2020 Materiały pomocnicze dla beneficjenta

Podręcznik Beneficjanta - tłumaczenie polskie (Programme Manual)

Umowa o dofinansowanie - tłumaczenie polskie (Subsidy Contract)

Umowa partnerstwa - tłumaczenie polskie (Partnership Agreement)

Tabela kwalifikowalności wydatków (przykłady)  - opracowanie pomocnicze (EN) 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w programie i naborze wniosków do Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 znajdują się na oficjalnej stronie programu www.southbaltic.eu. Powyższe materiały mają charakter pomocniczy.

AKTUALNOŚCI

Przetarg na Ocenę Środowiskową programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Do 5 maja 2021 roku potrwa zbieranie ofert na wykonanie Strategicznej Oceny Środowiskowej dla kolejnej edycji programu Południowy Bałtyk.

Nowa wersja podręcznika beneficjenta w programie

Komitet Monitorujący Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wprowadził kilka zmian do podręcznika beneficjenta, które mogą dotyczyć polskich beneficjentów.

Międzynarodowy Obóz dla Młodzieży online

W dniach 19-21 kwietnia 2021 odbędzie się wirtualny obóz online dla młodzieży związany z tematyką zielonego i niebieskiego sektora gospodarki. Obóz jest realizowany w ramach projektu SB Bridge - Interreg Połduniowy Bałtyk 2014-2020

UMBRELLA - Konferencja zamykająca projekt

W dniu 2 grudnia 2020 roku w godzinach 10-15 odbędzie się konferencja zamykająca projekt UMBRELLA realizowany w ramach programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020. Zachęcamy do uczestnictwa w webinarze.

1. nabór MiniCall w programie Interreg Południowy Bałtyk otwarty!!

Do 16 grudnia 2020 roku będzie trwał nabór na wnioski aplikacyjne do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w ramach pierwszego naboru "Minicall".

Mini nabór wniosków w Programie Południowy Bałtyk

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami naboru. Nabór jest przeznaczony dla projektów już trwających.

SNOwMan - konferencja końcowa

Zachęcamy do udziału w konferencji wieńczącej projekt SNOwMAn, w którym opracowano narzędzie wspierania MŚP produkcyjnych w zakresie innowacji nietechnologicznych.

Materiały po konferencji rocznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

W dniu 17 września 2020 roku odbyło się coroczne forum programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. To pierwszy raz w historii, kiedy konferencja odbyła się całkowicie zdalnie. W wydarzeniu wzięło udział około 170 uczestników. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z konferencji.

Konferencja roczna programu Interreg Południowy Bałtyk - rejestracja otwarta

W dniu 17 września 2020 roku odbędzie się roczna konferencja programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Zachęcamy do uczestnictwa!

Południowy Bałtyk w obrazach

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj