UE

FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

Kontekst

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF), zwane w skrócie Funduszami norweskimi i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej – kilkunastu krajom Europy środkowej i południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową tzw. państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii pomimo, że nie są jej członkami. Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące również rolę Krajowego Punktu Kontaktowego. Programy w poszczególnych obszarach są wdrażane przez polskie instytucje publiczne, za wyjątkiem programu „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które zarządzane są bezpośrednio przez darczyńców.

Cel

Głównym celem Mechanizmów Finansowych jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami-beneficjentami. Więcej o Funduszach w zakładce: SZCZEGÓŁOWA FISZKA INFORMACYJNA.

Budżet

Całkowity budżet III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 wynosi łącznie 2,8 mld EUR, z czego 809,3 mln EUR stanowią środki finansowe dla Polski.

Zakres tematyczny programów 2014-2021

Programy zarządzane przez państwa-beneficjentów:
ProgramOperatorPartner ProgramuWkład Funduszy norweskich i/lub EOG
Rozwój przedsiębiorczości i innowacjePolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościInnovation Norway85 mln EUR
Rozwój LokalnyMinisterstwo Funduszy i Polityki RegionalnejNorweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), OECD100 mln EUR
Badania naukoweNarodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i RozwojuNarodowa Rada Nauki110 mln EUR
EdukacjaFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiNorweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA)20 mln EUR
Środowisko, Energia i Zmiany KlimatuMinisterstwo Klimatu i Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNorweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii, Norweska Agencja Środowiska, Krajowa Agencja ds. Energii Islandii140 mln EUR
KulturaMinisterstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i SportuNorweska Rada Sztuki oraz Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego75 mln EUR
ZdrowieMinisterstwo ZdrowiaNorweski Dyrektoriat ds. Zdrowia20 mln EUR
SprawiedliwośćMinisterstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby WięziennejNorweska Służba Więzienna58,2 mln EUR
Sprawy WewnętrzneMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiNorweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej Planowania Kryzysowego (DSB)20 mln EUR
Fundusz Współpracy Dwustronnej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnejn/d16,2 mln EUR
Pomoc TechnicznaMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnejn/d12,1 mln EUR
Programy zarządzane przez państwa-darczyńców:
ProgramOperatorPartner Programu (DPP)Wkład Funduszy norweskich i/lub EOG
Społeczeństwo obywatelskieBiuro Mechanizmów Finansowych (BMF)n/d53 mln EUR
Dialog społeczny – godna pracaInnovation Norwayn/d 6,1 mln EUR

 

Podstawa prawna Mechanizmów Finansowych MF EOG i NMF