UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Interreg Południowy Bałtyk wybrano projekty w ramach 2 naboru wniosków w programie!

Interreg Południowy Bałtyk wybrano projekty w ramach 2 naboru wniosków w programie!

fot.pixaby.com
18.04.2024
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
18.04.2024

Komitet Monitorujący Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w dniu 18 kwietnia br., w ramach 2 naboru wniosków wybrał do dofinansowania 24 projekty, o łącznej wartości dofinansowania z ERDF:  36,7 mln Euro.

W ramach przedmiotowego naboru wniosków mamy  8 liderów projektów z województwa pomorskiego oraz 36 partnerów regularnych wśród wybranych projektów do dofinansowania. Jest to duży sukces, pomorskich wnioskodawców w ramach 2 naboru wniosków w programie.

Wybrane projekty do dofinansowania znajdują się w tabeli poniżej, wszystkim beneficjentom z woj. pomorskiego serdecznie gratulujemy!

Priorytet ProgramuProjekty wybrane do dofinansowaniaProjekty stretegiczne
1.1 Cyfryzacja regionuINCONE60 Green
1.1 Cyfryzacja regionuSBEES
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie Circular South Baltic
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie AquaGOOD
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie SMEBEYOND
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energiiLoCaGas
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energiiBALTICBEAT
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energiiDecarbonDHS
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wodyEcomarinasProjekt strategiczny
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wodyPortSHAZ
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wodyBALTWRECK
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wodyISMA
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnymCircularMuSe
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnymBePacMan
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnymFutureBalticBauhaus
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki Baltic Manors ROUTE
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki STRIVE
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki MariEx
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki N-B-Well
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki ReTour
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki BOATMAN
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki SB MANTA
4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku SCONE
4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku D-EFFECTProjekt strategiczny

Pełna lista projektów wybranych do dofinansowania także na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 TUTAJ

Więcej informacji na temat programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 znajdą Państwo na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 www.southbaltic.com 

Zapraszamy także na naszą stronę internetową www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu, gdzie znajdą Państwo także informacje o programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)