UE
Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia unijnego w sprawie eliminowania barier transgranicznych

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia unijnego w sprawie eliminowania barier transgranicznych

fot. pixabay.com/

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym.

Celem rozporządzenia jest ułatwienie identyfikacji oraz usuwanie barier oddziaływających na codzienne życie mieszkańców terenów przygranicznych.

Przeciwności wynikają bezpośrednio z różnic pomiędzy krajowymi przepisami administracyjnymi a prawnymi sąsiadujących państw. Państwa członkowskie na mocy ww. rozporządzenia będą posiadały obowiązek powołania transgranicznych punktów koordynujących.

Podmioty publiczne, prywatne lub osoby fizyczne, które mają interes w usunięciu bariery, będą mogły składać do tych punktów akta transgraniczne w sprawie potencjalnych barier.

Sposób postępowania z aktami transgranicznymi będzie zależał od rozwiązań przyjętych w danym kraju. Projekt rozporządzenia zakłada, że analizę wniosku przeprowadza punkt koordynujący lub właściwy organ.

Punkt koordynujący ma obowiązek prowadzić publicznie dostępny rejestr wszystkich zgłoszonych wniosków. Jest także zobowiązany udzielić odpowiedzi autorom wniosku dotyczącego bariery.

Konsultowany obecnie dokument to zmieniona wersja projektu rozporządzenia opublikowanego w maju 2018 r. Pierwotna propozycja, ze względu na liczne wątpliwości natury prawnej państw członkowskich, w tym Polski, nie uzyskała akceptacji w ramach Rady UE.

Prosimy o przesłanie uwag na załączonym formularzu, w terminie do 29 stycznia 2023 r. na adres e-mail: sekretariatDWT@mfipr.gov.pl

Polska wersja projektu rozporządzenia (PDF 407 KB)

Formularz zgłaszania uwag (DOCX 13 KB)

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)