UE
Krajowy Punkt Kontaktowy programu Digital Europe już otwarty!

fot.pixaby.com

04.10.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
04.10.2023

2 października 2023 został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla programu Cyfrowa Europa (Digital Europe). Rolę tę będzie pełnić Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

KPK dla programu Cyfrowa Europa został stworzony po to, aby wszyscy zainteresowani obywatele i instytucje mogły czerpać wiedzę z wiarygodnego źródła. KPK ma ułatwić potencjalnym beneficjentom płynne włączenie się w budowę, wdrażanie oraz rozwój strategicznych projektów w obszarze cyfryzacji.

W ramach roli Krajowego Punktu Kontaktowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa poprowadzi dedykowaną programowi stronę internetową. Wspomniane Centrum Projektów Polska Cyfrowa będzie organizowało spotkania informacyjne, warsztaty oraz konsultacje indywidualne. Rzetelne i bezstronne doradztwo będzie odbywało się we współpracy m.in. z Komisją Europejską.

7,5 mld euro na wspieranie cyfrowej transformacji Europy

Program Digital Europe zakłada m. in. budowę ogólnoeuropejskiej infrastruktury dla obliczeń wielkiej skali (w tym z wykorzystaniem technologii kwantowych), budowę wspólnych i interoperacyjnych baz danych w kluczowych sektorach, umożliwienie testowania i rozwoju technologii sztucznej inteligencji, wzmacnianie cyberbezpieczeństwa, rozwój zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Beneficjentami tych działań będą obywatele, przedsiębiorcy oraz kraje Europy. Na realizację programu zarezerwowano ok. 7,5 mld euro w budżecie UE na lata 2021-2027. Środki te są programowane i przyznawane przez Komisję Europejską w naborach otwartych.

Program nie dubluje celów i działań określonych w krajowych programach operacyjnych wspierających rozwój cyfrowy, a zdecydowanie je uzupełnia. Wspieranie rozwoju najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów ma przynieść korzyści dla obywateli Europy oraz zapewnić konkurencyjną pozycję Europy na mapie świata.

Więcej informacji na stronie KPK dep@cppc.gov.pl

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)