UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Interreg Południowy Bałtyk wkrótce zaproszenie do składania wniosków w ramach projektów na małą skalę!

Interreg Południowy Bałtyk wkrótce zaproszenie do składania wniosków w ramach projektów na małą skalę

fot.pixaby.com

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 w pierwszym kwartale przyszłego roku otwiera pierwszy nabór wniosków w ramach projektów na małą skalę tzw. small scale projects.

Naboru projektów na małą skalę odbędzie się w terminie: 22 luty 2024 – 21 marca 2024.

Oczekuje się, że projekty będą odpowiadać na wyzwania, proponując odpowiednie rozwiązania w ramach współpracy transgranicznej między partnerami.

Projekty na małą skalę mają w szczególności na celu tworzenie i testowanie nowych partnerstw z udziałem mniejszych, nowych organizacji (które nie brały wcześniej udziału w programie), organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych.

Najważniejsze informacje dot. zaproszenia do składania projektów na małą skalę:

  1. Czas trwania: do 18 miesięcy.
  2. Budżet: do 200 000,00 EUR.
  3. Schemat budżetu: Budżet projektu = Koszty personelu + Inne koszty (koszty personelu*40%).
  4. Schemat finansowy: 80% EFRR + 20% wkładu własnego partnerów.
  5. Zalecana wielkość projektu: 4-6 organizacji w projekcie.
  6. Lokalizacja partnerów: co najmniej 2 kwalifikujących się partnerów z obszaru objętego programem z dwóch różnych państw członkowskich; wspierana jest przede wszystkim współpraca wielostronna trzech lub więcej kwalifikujących się partnerów z państw członkowskich obszaru objętego programem.
  7. Wskaźniki: każdy projekt musi spełniać obowiązkowe wskaźniki produktu i rezultatu.
  8. Wyjątek: MŚP nie mogą występować jako regularni partnerzy w projekcie. Jednakże mogą być zaangażowani jako partnerzy stowarzyszeni.

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo na stronie programu www.southbaltic.eu

Ponadto więcej informacji o programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej www.programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)