UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Obliczenia matematyczne na tablicy

Drugie nabór wniosków w programie Interreg Południowy Bałtyk zamknięty - złożono 43 wnioski

fot.pixaby.com
06.12.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
06.12.2023

W ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 nabór wniosków był otwarty od 5 października do 5 grudnia 2023 roku.

W ramach naboru wnioskodawcy złożyli 43 wnioski projektowe. Suma wnioskowanych środków z EFRR wynosi ponad 62 mln euro.

Poniższa tabela przedstawia dostępną alokację (EFRR), wnioskowane współfinansowanie i liczbę wniosków.

Priorytet Dostępna alokacja EFRRWnioskowane dofinansownieLiczba wniosków
1.1 Cyfryzacja regionu5 424,681.326 339,138.084
1.2 Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie 3 246,130.687 105,881.836
2.1 Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energii11 662,498.6711 383,955.678
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody10 987,020.409 158,088.595
2.3 Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym2 769,379.375 488,462.365
3.1 Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki 19 979,140.0018 344,523.9912
4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku 7 991,656.004 484,136.813

Dofinansowanie dostępne w ramach 2. naboru wynosi 62 060 503,44 EUR z EFRR.

Po zakończeniu oceny  projekty zostaną wybrane do dofinansowania  podczas 3. posiedzenia Komitetu Monitorującego, które zaplanowano na 18 kwietnia 2024 r.

Więcej informacji o naborze na stronie Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)