UE
WYDARZENIA
Jak wspierać współpracę transgraniczną małych i średnich przedsiębiorstw – webinar

Jak wspierać współpracę transgraniczną małych i średnich przedsiębiorstw – webinar

fot.freepik.com/
29.11.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
29.11.2023

5 grudnia 2023 r., w godz. 11.30 - 12.30, odbędzie się webinar poświęcony małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na obszarach przygranicznych.

Spotkanie poświęcone będzie barierom, które uniemożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom w regionach przygranicznych korzystać w pełni z jednolitego rynku Unii Europejskiej. Usłyszymy decydentów i przedstawicieli MŚP, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i spróbują znaleźć alternatywne rozwiązania. Spróbują odpowiedzieć na pytania: Co kreuje te bariery? Jakie metody lub dobre praktyki pozwalają je pokonać?

Wypowiadać się będą przedstawiciele instytucji unijnych oraz przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. Paneliści podzielą się swoimi doświadczeniami i spróbują zaproponować alternatywne rozwiązania.

Rejestracja: Beyond Borders: Breakfast Debate Series -’Navigating the EU Single Market – How to help SMEs across borders?’ | Futurium (europa.eu). Webinar będzie nagrany i udostępniony w Internecie.

Organizatorem webinaru jest Border Focal Point Network – moderowana przez Komisję Europejską unijna sieć ekspertów. Stworzenie tej sieci to jedno z działań zaproponowanych w komunikacie Komisji „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE” z września 2017 r.

Nagrania z poprzednich spotkań, prowadzonych od lutego 2021 r., są dostępne na stronie: Breakfast Debate #1: Public service cooperation during the COVID-19 pandemic – YouTube.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)