UE
EUROPA
Podsumowanie drugiego naboru wniosków Interreg Europa

Podsumowanie drugiego naboru wniosków Interreg Europa

21.06.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
21.06.2023

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 był otwarty we wszystkich tematach i trwał dwanaście tygodni - od 15 marca do 9 czerwca 2023 roku. Przeznaczono na niego 130 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyodrębnionych w programie na projekty (334 mln euro).  

Aplikanci wiodący złożyli do Wspólnego Sekretariatu 145 wniosków o dofinansowanie. Największym zainteresowaniem wnioskodawców cieszył się cel polityki 2 „Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa” – tej tematyki dotyczy 58 propozycji projektowych.

W międzynarodowych konsorcjach partnerskich uczestniczy 1 182 partnerów z państw Unii Europejskiej i Norwegii. Najwięcej z Włoch (124), Hiszpanii (98), Grecji (89), Belgii (72) i Polski (70). Większość z partnerów reprezentuje władze lokalne i regionalne. W projekty zaangażowane są także władze krajowe, uczelnie i instytuty, organizacje otoczenia biznesu, agencje oraz inne typy podmiotów. Cztery polskie instytucje wystąpiły w roli aplikanta wiodącego.

W pierwszej kolejności wnioski będą oceniane wg kryteriów kwalifikowalności, ale tylko te, które spełnią wszystkie kryteria kwalifikowalności, przejdą do drugiego etapu oceny – oceny jakościowej.

Aplikanci wiodący wniosków niekwalifikowalnych mają zostać powiadomieni przez Wspólny Sekretariat o przyczynach ich odrzucenia z przyczyn formalnych pod koniec bieżącego roku.

Decyzja w sprawie pozostałych wniosków zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu międzynarodowego Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 w grudniu 2023 roku.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)