UE
EUROPA
Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji do trzeciego naboru wniosków Interreg Europa

Formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji do trzeciego naboru wniosków Interreg Europa

fot. pixabay.com/

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa trwa do 7 czerwca 2024 roku. Propozycje projektowe mogą składać partnerzy z UE-27, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Mołdawii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Ukrainy. Podstawowe wymagania dotyczące partnerstw są opisane w zasadach trzeciego naboru wniosków (ang. Third call terms of reference).

Na stronie programu są dostępne narzędzia, które mogą pomóc w zawiązywaniu międzynarodowych partnerstw:

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa opracował dodatkowe narzędzie dla polskich instytucji. Formularz Partner Search Form for Polish institutions  mogą wypełniać potencjalni partnerzy, partnerzy wiodący oraz partnerzy doradczy z Polski. Oferty współpracy dystrybuuje polski Krajowy Punkt Kontaktowy do punktów w państwach programu, wg preferencji wskazanych w formularzu.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)