UE
EUROPA
Interreg Europa zaprasza na tematyczne spotkania online – zużycie ropy oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

Interreg Europa zaprasza na tematyczne spotkania online – zużycie ropy oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

20.01.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
20.01.2023

Platforma learningowa programu Interreg Europa zaprasza na spotkania poświęcone kwestiom zmniejszenia przez europejskie regiony zużycia ropy oraz napraw i ponownego wykorzystania w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkania będę prowadzone w formule online. Językiem spotkań jest język angielski.

Pełna oferta platformy learningowej Interreg Europa

Platforma learningowa jest projektem strategicznym programu Interreg Europa 2021-2027. Z bezpłatnych usług mogą korzystać m.in. władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego (władze regionalne i lokalne).

Oferta obejmuje:

  • pomoc doradczą w zakresie polityk rozwoju regionalnego
  • tematyczne publikacje (np. dotyczące sektora rolno-spożywczego, zarządzania innowacjami itp.)
  • tematyczne warsztaty i webinaria (np. na temat nowych technologii i digitalizacji w sektorze publicznym) – z dotychczasowych spotkań są dostępne nagrania
  • bazę dobrych praktyk z przykładami rozwiązań z powodzeniem stosowanych m.in. w państwach UE
  • wzajemne oceny (ang. peer review)
    Władze publiczne mogą korzystać z pogłębionej analizy wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, istotnego dla ich regionu, powiatu, czy gminy. We wzajemnej ocenie uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy, z doświadczeniem w wybranym temacie (np. gospodarki o obiegu zamkniętym, logistyki miejskiej, systemów voucherów/wsparcia dla  beneficjentów itd.). W wyniku analizy powstają propozycje rozwiązań, rekomendacje, plany działania. Dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online. Program może partycypować w kosztach organizacji oceny (np. tłumaczenia, cateringu).
  • sesje matchmakingowe 
    Sesja matchmakingowa to krótsza wersja wzajemnej oceny – trwa dwie godziny. Polega na dostosowanej do potrzeb odbiorcy analizie wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego. W sesji uczestniczą eksperci platformy learningowej oraz praktycy z Europy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programach Interreg, to zapraszamy na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego oraz na programymiedzynarodowe.eu.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)