UE
PROGRAMY INTERREG
Opiniowanie projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027

Opiniowanie projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027

19.01.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
19.01.2023

Zapraszamy zainteresowane organizacje do opiniowania projektu Wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg na lata 2021-2027.

Międzynarodowe programy Interreg 2021-2027 są realizowane w ramach celu drugiego polityki spójności Unii Europejskiej pn. „Europejska Współpraca Terytorialna”. Programy te wspierają integrację społeczności, które zamieszkują pogranicza oraz rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów. Pomoc z programów jest udzielana w formie dotacji na wspólne, międzynarodowe projekty w różnych dziedzinach.

W latach 2021-2027 Polska będzie pełnić funkcję instytucji zarządzającej dla czterech programów Interreg: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina. Wytyczne, które przygotowaliśmy, mają regulować kwestie korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w tych programach.

Ewentualne uwagi wraz z uzasadnieniem prosimy przekazywać na adres: sekretariatDWT@mfipr.gov.pl do 1 lutego 2023 roku na formularzu uwag. Projekt wytycznych oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich.

Podstawą prawną wydania wytycznych jest art. 5 ust. 1 pkt 12 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programach Interreg, to zapraszamy na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego oraz na programymiedzynarodowe.eu.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)