UE
EUROPA
znaki zapytania, żarówki

Wzajemne oceny Interreg Europa ciągle dostępne! Skorzystaj z doświadczenia zagranicznych partnerów

fot.pixabay.com
17.11.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
17.11.2022

Program Interreg Europa zaprasza władze publiczne do korzystania ze wzajemnych ocen (ang. peer review).

Nabór wniosków jest ciągły. Jednak w razie zainteresowania oceną w pierwszej połowie 2023 roku wskazane jest złożenie wniosku do 30 listopada 2022 roku.

Wzajemna ocena umożliwia uzyskanie świeżego i bezstronnego spojrzenia na polityki rozwoju. Pozwala na określenie deficytów w określonych obszarach oraz podpowiada, jakie innowacyjne rozwiązania można zastosować w odniesieniu do konkretnych sektorów (np. turystyki) lub grup docelowych (np. MŚP).

We wzajemnych ocenach uczestniczą praktycy z UE, a także Norwegii czy Szwajcarii. Zakres tematyczny obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i gospodarowanie zasobami.

Usługa jest bezpłatna. Wzajemne oceny współorganizują eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa. W razie potrzeby, koszty cateringu i tłumaczenia może sfinansować program Interreg Europa. Szczegółowe informacje są dostępne w warunkach naboru (ang. Terms of Reference).

Pomocą w opracowaniu wniosku o wzajemną ocenę  służy także Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa ulokowany w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (tel.: 22 273 81 76, e-mail: IE@mfipr.gov.pl).

Wzajemna ocena w Pomorskiem

W 2022 roku ze wzajemnej oceny skorzystał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – dwudniowe spotkanie z udziałem zagranicznych instytucji odbyło się w Gdańsku.

Władze regionalne chcą zwiększyć w województwie liczbę innowacyjnych projektów i interesują się funkcjonującymi w Europie systemami wspierania beneficjentów w docieraniu do informacji o źródłach finansowania z UE.

We wzajemnej ocenie uczestniczyli partnerzy z Holandii (Brainport Eindhoven EU Office), Francji (region Hauts de France), Niemiec (Brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich) i Portugalii (COMPETE2020 Programme). Z województwa pomorskiego w ocenie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz interesariusze adekwatni do przedmiotu spotkania.

Szczegółowe informacje na temat wzajemnej oceny w Pomorskiem, w tym raport z rekomendacjami, są dostępne na Portalu Interreg Europa.

Zobacz także: Wzajemne oceny przeprowadzone w Europie

Więcej informacji o programie Interreg Europa znajdziesz w zakładce: Programy międzynarodowe / pomorskie / Interreg Europa

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)