UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
monety

Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 informacje o programie!

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej i obecnie oczekujemy na jego zatwierdzenie.

Jeszcze w tym roku ruszają nowe konkursy w programie Interreg Południowy Bałtyk!

Szczegóły naborów: seed money i regularny konkurs już wkrótce będą dostępne!

NABÓR SEED MONEY

Nabór na projekty zalążkowe (seed money) będzie dostępny dla wszystkich uprawnionych beneficjentów. Wszystkie instytucje, które dostrzegą potrzebę realizacji projektu regularnego transgranicznego będą mogły już wcześniej złożyć swój wniosek na działania zalążkowe. Od projektów seed money wymaganym będzie, aby wpisywały się w zakres tematyczny nowego programu na lata 2021-2027.

IV nabór seed money z oszczędności w programie Południowy Bałtyk 2014-2020 odbędzie się  w terminie:

 • 27 września – 21 listopada 2022

Celem projektów seed money jest wspieranie beneficjentów przygotowujących koncepcje projektów, planowanych do złożenia już w pełnej wersji w późniejszych naborach na projekty regularne w nadchodzącym Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  Realizacja projektu seed money obejmować może m.in.: poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu, czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

Aplikacje projektowe można będzie składać w ramach następujących 5 wybranych priorytetów Programu Południowy Bałtyk 2014-2020:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych;
 • poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w rozwoju zrównoważonej  turystyki na obszarze Południowego Bałtyku;
 • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku;
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu;
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

Projekty złożone w ramach powyższych celów tematycznych Programu na lata 2014-2020 powinny przygotować koncepcje projektowe odnoszące się już do nowych wyzwań Programu na lata 2021-2027.

Program w nowej perspektywie 2021-2027 wspierać będzie projekty transgraniczne w zakresie:

 • cyfryzacji,
 • wzmacniania łączności regionu poprzez internacjonalizację,
 • wspierania przejścia na zieloną energię,
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
 • rozwoju zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki,
 • wzmocnienia zdolności współpracy podmiotów obszaru Południowego Bałtyku.

Szczegółowe informacje o nowym Programie dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/interreg-south-baltic-2021-2027

 • Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR lub 32.000 EUR (w zależności od wybranej formy organizacji warsztatu transgranicznego).
 • Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu tj. wybranych regionów z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy).
 • Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego ww. warsztatu transgranicznego.
 • Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

Szczegółowe informacje o naborze i pakiet aplikacyjny zostaną opublikowane na oficjalnej stronie programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/ w dniu rozpoczęcia naboru.  

Zainteresowanych udziałem w  4 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego kontakt TUTAJ.

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

I nabór do programu regularny konkurs planowany jest w terminie:

 • 29 listopada 2022 – 6 lutego 2023

Ponadto zachęcamy Państwa do zarezerwowania wstępnie dat:

 • 8 listopada br. – Pomorskie seminarium informacyjne na temat programów Interreg – organizowane przez Referat Programów Międzynarodowych,
 • 19 października br.Webinarium informacyjne o IV naborze seed money z oszczędności programu Południowy Bałtyk 2014-2020, organizowane przez Sekretariat Programu Południowy Bałtyk (tbc.), na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy, więcej informacji wkrótce!

Zapraszamy do monitorowania naszej strony na które zamieszczamy wszystkie aktualne informacje o programie programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

Kontakt do Referatu Programów Międzynarodowych – Regionalnego Punktu Kontaktowego programu Interreg Południowy Bałtyk znajdą Państwo TUTAJ

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)