UE
EUROPA
Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Platformy learningowej Interreg Europa

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Platformy learningowej Interreg Europa

https://pixabay.com/
08.09.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
08.09.2022

Platforma learningowa Interreg Europa jest projektem strategicznym programu Interreg Europa 2021-2027. Oferta na kolejne lata perspektywy finansowej zbliżona będzie do zakresu usług świadczonych przez platformę obecnie.

W ramach platformy learningowej Interreg Europa zespół ekspertów tematycznych proponuje bezpłatne usługi obejmujące:

  • pisemną pomoc doradczą – w postaci helpdesk;
  • sesje matchmakingowe – dostosowane do potrzeb odbiorcy analizy kwestii powiązanej z rozwojem regionalnym – z udzialem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; sesje są dwugodzinne;
  • wzajemne oceny (ang. peer review) – pogłębiona analiza i wymiana doświadczeń z zakresu wybranego zagadnienia rozwoju regionalnego, zwieńczona opracowaniem potencjalnych rozwiązań, rekomendacji i planu działania – z udziałem ekspertów platformy oraz odpowiednio dobranych praktyków z Europy; dwudniowe spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub online; W Polsce ze wzajemnych ocen i sesji matchmakingowych korzystały już samorządy regionalne i lokalne (województwo pomorskie, województwo zachodniopomorskie, miasto Warszawa), a także Lubelski Park Naukowo-Technologiczny oraz Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
  • Tematyczne webinaria online – najbliższe już 13 września 2022 r. (Supporting the rural green transition) oraz 22 września 2022 r. (Industry 5.0: From theory to practice)

Źródło: ewt.gov.pl 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)