UE
FUNDUSZE NORWESKIE
Polska największym beneficjentem Funduszy norweskich i EOG

Polska największym beneficjentem Funduszy norweskich i EOG

11.08.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
11.08.2022

Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej (MFiPR) dokonało wstępnych podsumowań z wdrażania środków III edycji Funduszy norweskich (2014-2021) w Polsce.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Głównym celem Funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Polska 20 grudnia 2017 roku podpisała umowy międzyrządowe, dotyczące III edycji Funduszy norweskich i EOG (2014-2021), otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR, czyniąc ją, podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Minister Grzegorz Puda z początkiem bieżącego roku na spotkaniu z przedstawicielami Norwegii, Islandii i Liechtensteinu dokonał pierwszych podsumowań wdrażania obydwu mechanizmów. Przypomniał – „Dzięki wsparciu funduszy norweskich do tej pory dofinansowanie uzyskało ponad 840 projektów, wybranych z ponad 3300 wniosków, zgłoszonych w 38 otwartych naborach”. Dodał, że fundusze norweskie inwestowane są m.in. w takie obszary, jak: rozwój lokalny, badania naukowe, edukację, innowacje, kulturę, zdrowie, środowisko. Podczas ww. spotkania wskazano również, że duży udział (ponad 50 proc.) mają projekty o charakterze bilateralnym, tzn. takie, które są realizowane we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców.

Fundusze norweskie są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do EOG, który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegii. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Źródło: forsal.pl

Więcej o Funduszach norweskich znajdziesz na naszej stronie internetowej: programymiędzynarodowe.pomorskie.eu/Fundusze norweskie i EOG

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)