UE
POLSKA-ROSJA
Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie, przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

Obowiązek wykluczania podmiotów i osób wspierających agresję w Ukrainie, przy zawieraniu umów i udzielaniu zamówień

https://pixabay.com/
04.07.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
04.07.2022

Komisja Europejska i Rząd RP przyjęły regulacje dotyczące nałożenia sankcji wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne w Ukrainie lub są za nie odpowiedzialne. Celem sankcji jest nałożenie ograniczeń lub wyłączenie z możliwości wspierania tych podmiotów i osób ze środków publicznych.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy wnioskodawca (jeśli program pozwala na rozpoczęcie realizacji zamówienia przez podpisaniem umowy o dofinansowanie) oraz każdy beneficjent weryfikował czy osoby i podmioty, którym zamierza udzielić zamówienia są objęte sankcjami lub są powiązane z osobami i podmiotami objętymi sankcjami.

Jeśli zidentyfikują Państwo takie podmioty lub osoby powiązane należy je wykluczyć z postępowań i nie zawierać z nimi umów.

Instytucje programowe będą weryfikować wystąpienie powiązań na etapie naborów wniosków o dofinansowanie, a następnie na etapie kontroli wydatków. Wystąpienie takich powiązań może skutkować uznaniem zadeklarowanych wydatków za niekwalifikowalne w części lub całości.

Listy osób i podmiotów objętych sankcjami znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dodatkowo w załącznikach do rozporządzeń UE:

Przy udzielaniu zamówień rekomendujemy, aby wprowadzili Państwo obowiązek złożenia przez wykonawców oświadczenia o braku istnienia wykluczających powiązań. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, linkhttps://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne/przykladowe-wzory-oswiadczen-skladanych-na-podstawie-art.-125-ust.-1-i-5-pzp,-uwzgledniajace-regulacje-sankcyjne

Źródło: Aktualności PLRU 2014-2020

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)