UE
POLSKA-ROSJA
projekt Rowerowy Południowy Bałtyk

Wizyta studyjna w ramach projektu „CBCycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”

https://warmia.mazury.pl/

W dniach 3-4 czerwca 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyła się wizyta studyjna w ramach projektu „CBCycle: transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, którego jednym z beneficjentów jest Europejska Fundacja Ochrony Zabytków z Gdańska.

Celem wizyty była prezentacja dostępności i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w tworzeniu oferty turystycznej skierowanej do turysty rowerowego oraz wymiana doświadczeń związanych z planowaniem i rozwojem szlaków rowerowych.

Pierwszego dnia wizyty odbył się rajd rowerowy na trasie Lidzbark Warmiński-Stoczek Klasztorny. Kolejny dzień rozpoczął się spacerem po mieście z przewodnikiem. Następnie grupa uczestników została podzielona na dwa zespoły, które zamiennie zwiedzały Muzeum Warmińskie w formie gry zamkowej pt. „Poszukiwanie skarbu Kustosza” oraz uczestniczyły w pokazie czepców warmińskich wpisanych na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, objętego konwencją UNESCO. Dodatkową atrakcją był występ Zespołu Tańca Ludowego Perła Warmii.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)