UE
KREATYWNA EUROPA
Voices of Culture 2021-2023 nabory wniosków

Voices of Culture 2021-2023 nabory wniosków

https://pixabay.com/

Voices Of Culture to zorganizowany dialog między sektorem kultury w Unii Europejskiej a Komisją Europejską. Stanowi platformę, w ramach której przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z sektora kultury mogą wnosić wkład do działań Komisji Europejskiej w różnych obszarach tematycznych.

Celem trzeciego tematu Voices of Culture 2021-2023, Youth, Mental Health and Culture jest generowanie pomysłów projektowych i zalecenie dotyczące polityki dla sektora kreatywnego i decydentów odnoszące się do roli kultury dla poprawy zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie sektorowe w Goethe-Institut w Brukseli w dniach 04–05.10.2022 oraz na spotkanie dialogowe z Komisją Europejską w dn. 08.12.2022, aby podzielić się podsumowaniem trzech sugerowanych obszarów dyskusji:
1. Dowody na wkład sektora kultury i kreatywnego w poprawę zdrowia psychicznego i dobrostanu młodych ludzi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
2. Synergie z innymi obszarami polityki (zdrowie, edukacja, opieka społeczna itp.) w celu maksymalizacji wyników.
3. Przykłady działań, w przypadku których istnieją solidne dowody na pomyślne wyniki, szczególnie w przypadku młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oraz warunki powodzenia takich interwencji.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli sektora kultury i kreatywnego oraz innych podmiotów o odpowiednim profilu (organizacji zawodowych, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, sieci europejskich, fundacji, organizacji prywatnych itp.) posiadających fachową wiedzę na temat młodzieży, zdrowia psychicznego i kultury. Organizacje składające wnioski muszą mieć siedzibę w jednym z 27 państw członkowskich UE.

Termin składania wniosków: 13.07.2022
Ogłoszenie wyników: 20.07.2022

Więcej informacji i możliwość aplikowania na stronie: Youth, Mental Health and Culture – Voices of Culture

Źródło: Kreatywna Europa-aktualności 

Więcej o programach Komisji Europejskiej  przeczytasz na naszej stronie internetowej w zakładce Programy Komisji Europejskiej 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)