UE
KREATYWNA EUROPA
Europejska Stolica Kultury na rok 2029 | Nabór wniosków aplikacyjnych dla polskich miast

Europejska Stolica Kultury na rok 2029 | Nabór wniosków aplikacyjnych dla polskich miast

https://pexels.com/
10.11.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
10.11.2022

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych dla polskich miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029.

Miasto, które zostaje Europejską Stolicą Kultury, przez rok realizuje specjalny program kulturalny, korzysta też z inwestycji, które mają przyczynić się do jego rewitalizacji i wspomóc jego długoterminowy rozwój.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany sekwencyjnie: dwóm lub trzem miastom z krajów UE, EOG/EFTA oraz krajom kandydującym (lub potencjalnym kandydatom). Dotychczas dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 r.) i Wrocław (w 2016 r.) zostały wyróżnione tym tytułem. Po raz kolejny Polska może zgłosić swoje miasto (wraz ze Szwecją) na 2029 r. Tytuł przyznawany jest na okres 1 roku. Organizacja obchodów związanych z nadaniem wybranemu miastu tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” w 2029 r. to okazja do wypromowania zwycięskiego miasta na arenie międzynarodowej.

6 lat przed rokiem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, instytucja odpowiedzialna za proces wyłonienia ESK – w Polsce jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – publikuje zaproszenie do składania wniosków aplikacyjnych przez zainteresowane miasta. Europejskie Stolice Kultury są wyznaczane na cztery lata przed właściwym rokiem obchodów. Po zakończeniu naboru, zgłoszone kandydatury oceniane są przez powołany przez Komisję Europejską zespół niezależnych ekspertów.

Wszystkie zainteresowane naborem polskie miasta, które chcą ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku, proszone są o wypełnienie wniosku i deklaracji.

Miasta muszą pisemnie poinformować o zamiarze złożenia wniosku najpóźniej do 14 sierpnia 2023 r. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 15 września 2023 r.

Wniosek wraz z deklaracją („Declaration of Honour”) w języku angielskim należy przesłać łącznie w dwóch formach:

  • papierowej w 20 egzemplarzach w wersji EN i 3 egzemplarzach w wersji PL;
  • w formie elektronicznej (plik PDF) – w wersji EN i PL (jako dwa odrębne pliki)

Wszystkie wnioski powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji miasta.

Więcej informacji oraz dokumentacja, wraz z instrukcją składania dokumentów, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Nabór 2029 – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Europejskie Stolice Kultury – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ministerstwo planuje też organizację sesji informacyjnej dla miast w styczniu 2023.

Kontakt ds. naboru ESK 2029: Departament Funduszy i Spraw Europejskich, dfe@kultura.gov.pl

 

Źródło: Kreatywna Europa

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Kreatywna Europa odwiedź naszą stronę, zakładka: Programy międzynarodowe /Kreatywna Europa

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)