UE
POLSKA-ROSJA
Program Polska-Rosja 2014-2020: Informacja o kontynuacji realizacji projektów

Program Polska-Rosja 2014-2020: Informacja o kontynuacji realizacji projektów

fot.pixabay.com

Będzie możliwość realizacji projektów przez polskich beneficjentów w ramach programu Polska-Rosja 2014-2020

W związku z rosyjską agresją wojskową na Ukrainę wspieraną przez Białoruś oraz zgodnie z decyzją Rady Europejskiej o zawieszeniu współpracy z Rosją i Białorusią, w Brukseli odbyło się spotkanie w celu znalezienia możliwości kontynuowania programów współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przez stronę polską.

W rezultacie podjęto decyzję o możliwości kontynuowania realizacji przedsięwzięć przez polskich beneficjentów wiodących (liderów) oraz polskich partnerów. Jednocześnie w przypadku, gdy którykolwiek beneficjent/partner nie jest w stanie kontynuować realizacji projektu transgranicznego Polska-Rosja w dotychczasowym formacie, informacja taka powinna być niezwłocznie przekazana do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST).

WST skontaktuje się z polskimi partnerami realizującymi działania w projektach z rosyjskimi beneficjentami wiodącymi w celu indywidualnego uzgodnienia przebiegu działań i niezbędnych zmian w umowach o dofinansowanie.

Instytucja Zarządzająca we współpracy z Komisją Europejską pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem, które umożliwi prawidłową realizację zaplanowanych działań przez wszystkich polskich partnerów projektu.

WST kontynuuje swoją regularną pracę nad projektami, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania kluczowych procesów programowych, w tym kontroli dokumentów, monitoringu i raportowania.

Źródło: Oficjalna strona programu Polska-Rosja

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)