UE
EUROPA
budynki

Dostępne są już prezentacje z Krajowego Dnia Informacyjnego na temat pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

Wcześniej informowaliśmy, że 15 marca odbędzie się Krajowy Dzień Informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Obecnie oferujemy komplet prezentacji z tego spotkania.

W trakcie spotkania ekspert ds. projektów ze Wspólnego Sekretariatu przedstawił informacje o zasadach programu, warunkach pierwszego naboru i pomocniczych narzędziach dla wnioskodawców. Przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” mówiła o korzyściach płynących z udziału w międzynarodowych projektach dotyczących polityki regionalnej. Przedstawicielka Centrum Projektów Europejskich (kontroler krajowy) przedstawiła uproszczone zasady rozliczania projektów. Pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa) prezentowali zakres dodatkowych usług dla polskich instytucji.

Zapraszamy do zapoznana się z materiałami. Są dostępne pod linkiem https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Prezentacje-z-Krajowego-Dnia-Informacyjnego-na-temat-pierwszego-naboru-wnioskow-Interreg-Europa-2021-2027

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)