UE
POLSKA-ROSJA
Komisja Europejska wstrzymuje współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

Komisja Europejska wstrzymuje współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

fot.pixabay.com

W następstwie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę i zgodnie z decyzją o pełnym wdrożeniu wszystkich unijnych środków ograniczających, Komisja Europejska zawiesiła współpracę z Rosją i Białorusią również w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) jak i w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Oznacza to m.in. wstrzymanie dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów współpracy transgranicznej EIS obejmujących Rosję i Białoruś oraz dla programu ponadnarodowego Interreg Region Morza Bałtyckiego w okresie wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020. Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy EIS przewiduje zawieszenie programów w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

Wstrzymana została również współpraca z obydwoma krajami w ramach nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1526

Źródło: Oficjalna strona programu Polska-Rosja

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)