UE
POLSKA-ROSJA
droga asfaltowa

Współpraca transgraniczna Polska – Rosja zaowocowała poprawą komfortu na drodze wojewódzkiej nr 501

fot. materiały prasowe Departamentu Infrastruktury UMWP
03.01.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
03.01.2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pomyślnie odebrał roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 501 pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami. Chodzi o dodatkowy odcinek drogi, który dzięki pewnym oszczędnościom udało się wyremontować w ramach projektu Transgraniczne Trakty.

Współpraca transgraniczna Polska – Rosja, co zrobiono ?

W ramach modernizacji droga zyskała nową nawierzchnię. Powstały również nowe pobocza. Przebudowano również skrzyżowania z drogami lokalnymi. Ponad to odnowiono  oznakowanie poziome i uzupełnione pionowe. Wartość prac wynosi około 1,5 mln zł. Warto zauważyć, że dzięki oszczędnościom, które pojawiły się po zakończeniu podstawowego zadania w rejonie Krynicy Morskiej, udało się rozszerzyć zakres prac o dodatkowy odcinek o długości 2,79 km. Oznacza to, że całkowita długość wyremontowanego odcinka trasy wynosi 5,36 km.

To jeszcze nie jest koniec.

Projekt Transgraniczne Trakty obejmuje również modernizację ulicy Ushakova w Bałtyjsku w obwodzie kaliningradzkim. Beneficjent rosyjski wykonuje prace budowlane o wartości ponad 4,2 mln zł. W rezultacie partnerzy projektu stale organizują spotkania robocze w formule on-line. Warto zauważyć, że planują oni, w lecie 2022 r. organizację festynów promujących projekt.

Transgraniczne Trakty

Reasumując, głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W rezultacie nastąpiła poprawa stanu infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 501 oraz ulicy Ushakova w Bałtyjsku. Oprócz działań infrastrukturalnych, zrealizowano także działania miękkie. Należą do nich: spotkania robocze, wymiana doświadczeń czy wspólne organizowanie różnych wydarzeń. Dzięki temu wzmacnia się transgraniczna współpraca.

„Strona, z której pochodzi artykuł została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020”.

Więcej informacji o transgranicznym programie Polska-Rosja w odsłonie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 znajduje się w zakładce Polska-Rosja

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)