UE
INTERACT
Komitet do Spraw Europejskich przyjął Programy Interreg Południowy Bałtyk i Interact

Komitet do Spraw Europejskich przyjął Programy Interreg Południowy Bałtyk i Interact

20.12.2021
Anna Galic
Anna
Galic
AUTOR
Anna Galic
Anna
Galic
20.12.2021

Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów 16 grudnia 2021 r. wyraził zgodę na przystąpienie Polski do dwóch kolejnych programów Interreg: Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Interact 2021-2027

16 grudnia 2021 r. Komitet wyraził zgodę na przystąpienie Polski do programów Interreg  Południowy Bałtyk i INTERACT.

Południowy Bałtyk wspiera współpracę transgraniczną pomiędzy regionami nadmorskimi Szwecji, Danii, Niemiec, Polski i Litwy. Program Interact świadczy pomoc ekspercką instytucjom odpowiedzialnym za realizację programów Interreg. Po uzyskaniu zgody od wszystkich państw uczestniczących, programy zostaną  przekazane Komisji Europejskiej do akceptacji.

W programie Interreg Południowy Bałtyk, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej.

Jeżeli chcesz znaleźć jeszcze więcej informacji na temat programów odwiedź zakładkę na naszej stronie programy Interreg lub wejdź na serwis krajowy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej w Polsce.

Przydatne linki
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)