UE

HORYZONT EUROPA

Kontekst

Badania naukowe oraz innowacje są kluczowym i nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa oraz całej gospodarki. Postęp technologiczny w dzisiejszych czasach rozwija się błyskawicznie zmieniając życie każdego pokolenia. Żyjemy w czasach coraz większej konkurencji technologicznej, w którym postęp i rozwiązania cyfrowe wtapiają się coraz bardziej w otaczający nas świat. Dlatego też rozwój w dziedzinie technologii stał się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Najważniejsze korzyści płynące z inwestycji w badania naukowe i innowacje to:
  • połączenie zasobów oraz wiedzy krajów Unii Europejskiej i podjęcie roli przewodniej na rynku unijnym oraz rynkach światowych;
  • zwiększanie konkurencyjności całej Unii Europejskiej na tle innych rynków poprzez tworzenie międzynarodowych sieci i łańcuchów wartości oraz transferu wiedzy i technologii, dające możliwość przygotowania i wprowadzania na rynek nowych produktów i usług;
  • wzmocnienie doskonałości naukowej poprzez konkurencję i współpracę państw UE;
  • zwiększenie wsparcia dla przełomowych rozwiązań lub innowacji prowadzących do powstania nowych rynków, przy jednoczesnym poszanowaniu uczciwej konkurencji.

O programie

Program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa to następca programu Horyzont 2020 i zarazem największy w historii Unii Europejskiej program finansujący badania naukowe i innowacje. Program ma za zadanie wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii Europejskiej oraz europejską przestrzeń badawczą, zwiększyć zdolności w obszarze innowacji, konkurencyjności oraz liczby miejsc pracy, a także utrzymać obecny model społeczno-gospodarczy i związane z nim wartości.

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 95,5 mld EUR. Program oferuje różnego rodzaju granty z odrębnymi kryteriami finansowymi, wymogami dotyczącymi ilości partnerów czy charakterystyki budowanych w ramach projektów międzynarodowych konsorcjów, a także w zależności od Filara, w którym realizowany jest dany projekt.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

FILAR I - Doskonała baza naukowa
Europejska Rada ds. badań naukowych
Działania Maria Skłodowska-Curie
Infrastruktury badawcze
FILAR II - Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
Klastry:
Zdrowie
Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne
Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa
Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna
Klimat, energetyka i mobilność
Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
Wspólne Centrum Badawcze
FILAR III- Innowacyjna Europa
Europejska Rada ds. innowacji
Europejskie ekosystemy innowacji
Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Sieć współpracy #Pomorski Horyzont

W ramach szerokiej promocji oraz celu zwiększenia absorpcji środków przez podmioty z województwa pomorskiego z programu Horyzont Europa na lata 2021-2027, powstała sieć współpracy pod nazwą #Pomorski Horyzont. Grupa ta została zainicjowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W sieci współpracy wpisują się następujące podmioty: Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – oddział w Brukseli, Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Horyzont Europa przy Politechnice Gdańskiej, Agencja Rozwoju Pomorza, Enterprise Europe Network (EEN) – Pomorskie. Dzięki tej inicjatywie, w 2021 roku w Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku powstało stanowisko pracy dla tzw. brokera innowacji, którego rolą jest reprezentowanie interesów pomorskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i budowanie międzynarodowych konsorcjów do aplikowania w ramach programu Horyzont Europa.
Podstawy prawne i ważne linki
Do pobrania