UE

Zdrowie

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Oferta programów Komisji Europejskiej

 

  • EU4HEALTH 2021-2027
Cele ogólne
Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej 
Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej ich odporności i zasobooszczędności

Oferta Funduszy Norweskich

 

  • Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Program Zdrowie