UE

Turystyka i Kultura

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
PO4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
4.5 – Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

  • Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Oferta programów Komisji Europejskiej

 

  • KREATYWNA EUROPA 2021-2027
1. Komponent Media
2. Komponent Kultura
3. Komponent międzysektorowy

 

Oferta Funduszy Norweskich

 

  • Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Program Kultura