UE

Transport i Mobilność

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych

  • Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Oferta programów Komisji Europejskiej

  • CEF 2021-2027
Obszary priorytetowe
1. Brakujące i transgraniczne połączenia
2. Działania przeciwko zmianom klimatu (premiowanie inwestycji m.in. w infrastrukturę kolejową i paliwa alternatywne). Jednocześnie szczególne znaczenie mają inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T, których przebieg został zaktualizowany poprzez nowe Rozporządzenie CEF.