UE

INTERACT

Celem Programu Interact jest poprawa zdolności instytucjonalnych oraz wydajności administracji publicznej, w szczególności w zakresie:
  • zarządzania i kontroli nad programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT),
  • osiągania i przekazywania wyników programu,
  • zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (EUWT, Fundusze Odnawialne, strategie makroregionalne itp.)
Program obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegię i Szwajcarię. Instytucja Zarządzająca programem ma swoją siedzibę na Słowacji. Eksperci zatrudnieni w programie pracują w czterech biurach w: Turku (Finlandia), Wiedniu (Austria), Viborgu (Dania) i Walencji (Hiszpania).

 

W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków projektowych. Działalność programu polega na świadczeniu pomocy eksperckiej administracjom narodowym i instytucjom programowym zaangażowanym w realizację programów EWT.