Interact 2014-2020

Celem Programu Interact jest poprawa zdolności instytucjonalnych oraz wydajności administracji publicznej, w szczególności w zakresie:

a) zarządzania i kontroli nad programami EWT,

b) osiągania i przekazywania wyników programu,

c) zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań (EUWT, Fundusze Odnawialne, strategie makroregionalne itp.).

Program obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej, Norwegię i Szwajcarię. Instytucja Zarządzająca programem jest ulokowana na Słowacji. Eksperci zatrudnieni w programie pracują w 4 biurach, tj.: w Turku (Finlandia), Wiedniu (Austria), Viborgu (Dania) i Walencji (Hiszpania).

W ramach programu nie organizuje się naborów wniosków. Działalność programu polega na świadczeniu pomocy eksperckiej administracjom narodowym i instytucjom programowym zaangażowanym w realizację EWT.

Oficjalna strona programu

Sekretariat Programu Interact (wspiera Interreg Europa, Urbact oraz Espon)

Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25, Slovak Republic
interact@interact-eu.net

Punkty Programu Interact (wspierane programy):

Punkt w Turku (Południowy Bałtyk + Strategia Bałtycka)
Box 236, Itsenäisyydenaukio 2 / ELY-Centre
FIN-20101 Turku, Finland
ip.turku@interact-eu.net

Punkt w Walencji
BoC/ Cronista Carreres, 11-4ºA
46003 Valencia, Spain
ip.valencia@interact-eu.net

Punkt w Viborgu (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa)
Toldboden 3, st. E.
DK-8800 Viborg, Denmark
ip.viborg@interact-eu.net

Punkt we Wiedniu
Kirchberggasse 33-35/9
AT – 1070 Vienna
ip.vienna@interact-eu.net