UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Współpraca w celu zmian w miastach regionu Morza Bałtyckiego – projekt „We make transition!”

Współpraca w celu zmian w miastach regionu Morza Bałtyckiego – projekt „We make transition!”

fot. pixabay.com/

Projekt "We make transition!" jest międzynarodową inicjatywą mająca na celu adaptację miast do zmian klimatycznych i społecznych.

Dzięki wsparciu z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, projekt umożliwia współpracę 11 organizacji z 6 krajów. W projekcie współpracują organizacje z Finlandii, Estonii, Łotwy, Norwegii, Niemiec oraz Polski. Polskę reprezentuje Miasto Gdynia oraz Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych.

Dofinansowanie działań partnerów z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wynosi ponad 2,4 mln euro. Projekt rozpoczął się w styczniu 2023 roku i będzie trwał przez 3 lata.

Działania partnerów mają na celu wzmocnienie współpracy między władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i społeczeństwa w celu współtworzenia rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju ekologicznego i społecznego.

Kluczowe działania projektu obejmują między innymi rekrutację i wybór agentów zmian, aby stworzyć ponadnarodową wizję rozwoju dla Regionu Morza Bałtyckiego, a także organizację „Transition Arena” (areny zmian) w każdej lokalizacji partnerskiej, we współpracy z władzami lokalnymi.

Agenci zmian i dedykowane areny transformacji

Jesienią 2023 roku, wybrano 30 agentów zmian z różnych krajów. Są to osoby reprezentujące władze lokalne, instytucje naukowe, małe przedsiębiorstwa i podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Ich celem jest współtworzenie zrównoważonej wizji przyszłości 2035.

Agenci wzięli udział w warsztatach online, a w dniach 14-15 lutego 2024 r. wraz z partnerami projektu spotkali się w Gdyni. Uczestnicy pracowali nad planowaniem aren transformacji, które zostaną wdrożone w 12 miastach i gminach w tym roku.

Każdy proces zmiany w danym regionie koncentruje się na starannie wybranym temacie zrównoważonego rozwoju, takim jak żywność o obiegu zamkniętym, dzielenie się i rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym, rolnictwo i żywność ekologiczna itp. Miasto Gdynia będzie realizowało arenę zmiany dotyczącą zaangażowania obywateli na rzecz zielonych obszarów miejskich.

Więcej o pilotażowych arenach transformacji w pozostałych 11 regionach.

Relacja ze spotkania w Gdyni

Projekt „We make transition!” jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonej przyszłości, a jego efekty mogą przyczynić się do budowy lepszej przyszłości dla wszystkich, dlatego zachęca się do śledzenia postępów na stronie projektu.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)