UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
znaki zapytania, żarówki

Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 zakończył nabór wniosków na projekty małej skali w programie

fot.pixaby.com
22.03.2024
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
22.03.2024

21 marca 2024 r. zakończył się nabór na projekty małej skali w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs trwał od 22 lutego br.

Wnioskodawcy złożyli 11 wniosków o dofinansowanie projektów, na kwotę 1,716 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Był to pierwszy nabór na projekty tego typu w programie. Maksymalna wartość budżetu projektu mogła wynosić do 200 000 euro wydatków kwalifikowalnych, a projekty będą rozliczane w sposób uproszczony.

Obecnie wnioski o dofinansowanie są oceniane. Komitet Monitorujący program wybierze projekty pod koniec czerwca 2024 r.

W tabeli znajduje się szczegółowa informacja na temat wniosków złożonych w poszczególnych działaniach programu.

Działanie Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wnioskowana kwota EFRR
1.1 Digitalizacja regionu 3 479 569,60
1.2 Internacjonalizacja
2.1 Promowanie przechodzenia na zieloną energię
2.2 Promowanie zrównoważonego korzystania z wody 2 318 064,00
2.3 Wsparcie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i bardziej zasobooszczędnego 1 159 993,60
3.1 Zrównoważona, odporna i innowacyjna turystyka 2 279 199,20
4.1 Wzmacnianie zdolności współpracy podmiotów z obszaru Południowego Bałtyku 3 479 598,56
Razem 11 1 716 424,96

 

 

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)