UE
PROGRAMY INTERREG
Poprawa warunków życia polskich miast dzięki programowi Interreg Region Morza Bałtyckiego

Poprawa warunków życia polskich miast dzięki programowi Interreg Region Morza Bałtyckiego

fot.pixaby.com

W ramach programu, jest realizowany projekt „Liveability”, który skupia 11 partnerów z 5 państw.

Jest to innowacyjna inicjatywa, skoncentrowana na tworzeniu bardziej odpornych miast w obszarze Morza Bałtyckiego.

Głównym celem projektu jest wspieranie małych i średnich miast w budowaniu lepszych warunków życia dla ich mieszkańców.

Czym jest „liveability”?

To podejście oparte na zrównoważonym rozwoju, obejmujące elementy takie jak zieleń, architektura oraz życie społeczno-kulturalne. Dzięki wykorzystaniu takiego podejścia w miastach, mogą powstać miejsca, w których ludzie chętnie żyją i pracują.

Jak współpraca międzynarodowa może się do tego przyczynić?

Głównym celem współpracy jest umożliwienie władzom publicznym w małych i średnich miastach efektywnego współtworzenia przestrzeni z ich mieszkańcami. To oznacza, że wszyscy – władze publiczne, obywatele i inni kluczowi interesariusze muszą współpracować. Pozwoli to wypracować innowacyjne rozwiązania lokalnych problemów.

Rezultatem projektu będą praktyczne rozwiązania dla wyzwań zidentyfikowanych we współpracy z mieszkańcami. Mogą to być zupełnie nowe pomysły lub modyfikacje istniejących rozwiązań.

W styczniu rusza kolejny nabór w programie!

Program to ogromna szansa do zrealizowania wizji lepszej przyszłości! Dzięki udziałowi w projektach, partnerzy otrzymują 80% zwrotu poniesionych kosztów.

Zachęcamy do obserwacji strony programu oraz zakładki programu na stronie EWT.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)