UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Rozstrzygnięcie naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Rozstrzygnięcie naboru w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

12.12.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
12.12.2023

1 grudnia br. odbyło się online posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Podczas spotkania został rozstrzygnięty nabór dotyczący problematyki zatopionej w Morzu Bałtyckim amunicji i innych obiektów niebezpiecznych, który trwał od 17 lipca do 5 października br.

Został złożony jeden wniosek o akronimie MUNIMAP, który został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący do dofinansowania. Liderem projektu jest polska organizacja – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

W projekcie współpracować będzie ze sobą 17 partnerów z 9 krajów (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja). Projekt ma na celu zajęcie się kwestią zarządzania amunicją w regionie Morza Bałtyckiego. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 3,03 mln euro.

Dzięki wymianie doświadczeń, różnym krajowym podejściom i metodom radzenia sobie z niebezpiecznymi obiektami znajdującymi się na dnie Bałtyku, partnerzy wypracują rozwiązania, które umożliwią wspólne rozwiązanie problemu. O efektach projektu można będzie przeczytać w bibliotece projektów na stronie programu

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)