UE
Interreg Europa Środkowa – Projekt MECOG-CE wzmacnia współpracę w obszarach metropolitalnych

Interreg Europa Środkowa – Projekt MECOG-CE wzmacnia współpracę w obszarach metropolitalnych

07.12.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
07.12.2023

Konsorcjum projektu MECOG-CE podczas spotkania w październiku w Warszawie szukało najlepszych narzędzi i praktyk zarządzania obszarami metropolitalnymi dla utworzenia Wspólnej Wizji Metropolitalnej.

Uczestników międzynarodowego spotkania powitał Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Następnie przedstawiono zidentyfikowane wyzwania obszarów metropolitalnych Europy Środkowej. Są to m.in.: zmiany klimatu, zrównoważona mobilność, zagospodarowanie przedmieść, niekontrolowany rozwój miast, zmiany populacji i dostawy energii. Omówiono również przygotowanie Wspólnej Wizji Metropolitalnej oraz podjęto dyskusję na temat korzyści i zalet współpracy metropolitalnej oraz wyzwań dla obszarów metropolitalnych, takich jak wzmocnienie ich pozycji na poziomie krajowym i unijnym.

Uniwersytet Śląski przedstawił podsumowanie analizy najlepszych narzędzi i praktyk. Najczęściej wymienianymi dziedzinami były: transport, edukacja, planowanie przestrzenne, rozwój regionalny i zarządzanie obszarami metropolitalnymi. W sumie zidentyfikowano 44 przykłady.

Zaprezentowane narzędzia i praktyki obejmują m.in.:

  • przykłady instrumentów finansowania metropolii,
  • zintegrowane systemy transportu,
  • plany strategiczne i plany zagospodarowania brzegów rzek,
  • tworzenie dzielnic żywnościowych,
  • metody na zwiększenie zaangażowania interesariuszy na rzecz rozwoju metropolii.

Katalog wszystkich narzędzi i praktyk zostanie zaprezentowany w kwietniu 2024 roku.

Spotkanie projektowe zapoczątkowało także kolejny etap prac. Przedstawiciel partnera wiodący projektu – Miasta Brna – zaproponował zarys kolejnego pakietu prac. Przedstawiono procedurę tworzenia klastrów badawczych, które będą realizować wspólne działania i nowe rozwiązania. Klastry badawcze będą opierać się na zidentyfikowanych i wybranych najlepszych praktykach i narzędziach.

W projekcie Mecog-Ce liderem projektu jest Miasto Brno, występuje łącznie dziewięciu partnerów, oraz sześciu partnerów stowarzyszonych.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)