UE
Nowy Europejski Bauhaus
Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu – zgłoś się do 10 listopada

Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu – zgłoś się do 10 listopada

fot. pixabay.com/
26.10.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
26.10.2023

Trwa konkurs Komisji Europejskiej na innowacyjne projekty i pomysły, które reprezentują zrównoważony rozwój, estetykę i włączenie w odniesieniu do wartości i ducha inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus.

NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS (NEB)

Jest to twórcza i interdyscyplinarna inicjatywa. Łączy Europejski Zielony Ład z przestrzeniami do życia i doświadczeniami. Jest to zaproszenie dla wszystkich Europejczyków do zmiany naszej przyszłości i uczynienia jej bardziej zrównoważoną, piękniejszą i inkluzywną. NEB został zainicjowany w 2020 roku.

KATEGORIE KONKURSOWE

Można zgłosić projekty i koncepcje w czterech kategoriach:

  1. Powrót do natury
  2. Odzyskanie poczucia przynależności
  3. Pierwszeństwo miejsc i osób, które najbardziej tego potrzebują
  4. Kształtowanie ekosystemu przemysłu obiegu zamkniętego i wspieranie świadomości cyklu życia produktów

W każdej z czterech kategorii ustanowiono dwa równoległe komponenty konkursowe:

  • „Mistrzowie Nowego Europejskiego Bauhausu” – przeznaczony dla istniejących i ukończonych projektów z wyraźnymi i pozytywnymi efektami.
  • „Wschodzące Gwiazdy Nowego Europejskiego Bauhausu” – przeznaczony dla pomysłów przedłożonych przez młode talenty do 30 roku życia. Koncepcje mogą być na różnych etapach rozwoju, od dobrze zaplanowanych idei do prototypów.

NOWOŚCI

Po raz pierwszy będzie można zgłosić inicjatywy z Ukrainy. Projekty i pomysły dotyczące odbudowy i ożywienia na Ukrainie zgodnie z wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu mogą otrzymać nagrody „Specjalne uznanie dla wysiłków Ukrainy na rzecz odbudowy i ożywienia gospodarczego”.

Kolejną nowością jest koncentracja na projektach i pomysłach z europejskich regionów, które doświadczają społeczno-ekonomicznych trudności i stoją przed wyzwaniami cyfrowej i zielonej transformacji.

NAGRODY I CEREMONIA WRĘCZENIA

Nagrody mogą być przyznane aż 20 zwycięzcom. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne do wysokości 30 tys. euro oraz pakiet komunikacyjny, które pomogą im dalej rozwijać i promować projekty i koncepcje. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu. Spotkanie odbędzie się w Brukseli między 17 a 21 kwietnia 2024 r.

JAK SIĘ UBIEGAĆ?

Aplikacje można składać do 10 listopada 2023 r. do godz. 19:00 CET. Wnioskodawcy wszystkich narodowości i środowisk kwalifikują się, jeśli ich koncepcje i projekty są realizowane w Unii Europejskiej, Zachodnich Bałkanach i Ukrainie. W związku z tym aplikacje należy złożyć poprzez platformę Nagrody Nowego Europejskiego Bauhausu.

Szczegóły na temat składania wniosków znajdują się w Przewodniku dla wnioskodawców,   Informacje są dostępne także w języku polskim.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)