UE
PROGRAMY INTERREG
Do 10 listopada 2023 r. można składać wnioski w naborze b-solutions prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych

Do 10 listopada 2023 r. można składać wnioski w naborze b-solutions prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych

B- solutions to unijna inicjatywa służąca poszukiwaniu rozwiązań dla przypadków, kiedy współpraca transgraniczna jest utrudniona przez bariery prawne lub administracyjne.

Dotyczy barier prawno-administracyjnych, które są skutkiem:

  • niespójności ustawodawstwa obowiązującego po różnych stronach granicy (zarówno lądowej jak i morskiej),
  • niespójności, braku lub nakładania się różnych procedur administracyjnych,
  • sytuacji, kiedy obowiązujące prawo europejskie, krajowe, lokalne lub procedury administracyjne nie uwzględniają specyfiki interakcji transgranicznych.

Nabór kieruje się do instytucji publicznych i struktur transgranicznych posiadających osobowość prawną.

Beneficjent otrzyma pomoc eksperta prawnego. Ekspert szczegółowo zdefiniuje barierę oraz zaproponuje możliwe jej rozwiązanie. Następnie przedstawi wyniki analizy w raporcie.

Wnioski składa się za pomocą formularza on-line znajdującego się na stronie B-SOLUTIONS

Formularz można wypełnić w języku polskim. Na stronie znajdują się wytyczne naboru, i, co ważne, wnioski są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do realizacji.

Wyniki analiz przypadków zebranych w poprzednich naborach można zobaczyć w kompendiach udostępnionych na stronie B-SOLUTIONS, w zakładce Library. Znajdują się tam m.in. opisy barier i propozycje ich rozwiązań z polskich granic.

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)