UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Rola dronów w ekologicznej transformacji miast

Rola dronów w ekologicznej transformacji miast

fot. pixabay.com/

Projekt CITYAM jest współfinansowany z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 i wypracuje narzędzia do zarządzania tą nową formą logistyki. Polskę reprezentuje w projekcie miasto Gdańsk.

Drony są nową, ekologiczną formą mobilności, która wymaga zaplanowania w przestrzeni powietrznej miast. Dzięki współpracy 13 partnerów z 6 państw w ramach projektu zostaną wypracowane i przetestowane strategie dotyczące wykorzystania dronów. CITYAM dostarczy narzędzia do zarządzania i planowania miejskiego przestrzeni powietrznej i lądowisk dla dronów należących do miast.

Projekt rozpoczął się w lutym 2023 roku. Powołano zespół składający się z przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Rozwoju Gdańska, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Szpitala Copernicus, Gdańskich Nieruchomości, Policji, Straży Miejskiej, Towarzystwa Urbanistów Polskich Gdańsk oraz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. W lipcu Urząd Miejski w Gdańsku zorganizował szkolenie, poświęcone przepisom w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Miasto Gdańsk będzie dążyć do tego, aby stworzyć przyjazne środowisko do wykorzystania mobilności powietrznej.

Budżet projektu wynosi ponad 3,7 mln euro, z czego 2,97 mln euro stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Budżet Gdańska to 190 tys. euro (152,6 tys. euro to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Więcej informacji o projekcie.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)