UE
REGION MORZA BAŁTYCKIEGO
Perły kultury – międzynarodowy tytuł przyznawany małym miastom, gminom i miasteczkom

Perły kultury – międzynarodowy tytuł przyznawany małym miastom, gminom i miasteczkom

24.08.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
24.08.2023

"Perły kultury" to tytuł dedykowany gminom i miastom, które dążą do wzmocnienia swojej odporności społecznej, jakości życia i atrakcyjności za pomocą kultury.

Tytuł pereł kultury jest przyznawany w ramach projektu „BSR Cultural Pearls”, współfinansowanego z unijnego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Projekt ma na celu wzmocnienie odporności społecznej w małych miastach, miasteczkach i gminach regionu Morza Bałtyckiego poprzez wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów kultury i kreatywności. Budżet projektu wynosi 3,5 mln euro, z czego 2,8 mln euro zostanie zrefundowane z Euopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W programie w roli partnera bierze udział Nadbatyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Dzięki współpracy 12 organizacji z 8 państw, miasteczka i gminy mogą utrzymać jakość życia dzięki lokalnym atutom w innowacyjny sposób.

W ramach projektu powstanie:

  • repozytorium dobrych praktyk w zakresie zwiększania odporności społecznej poprzez kulturę,
  • podręcznik zawierający narzędzia pomocne miastom w opracowaniu planu działania na rzecz odporności społecznej
  • program wzajemnego mentoringu
  • tytuł „Perły Kultury”

Co roku ogłaszany będzie otwarty nabór wniosków na „Perły kultury”. Kandydaci, którzy się zakwalifikują będą opracowywać przy pomocy mentorów, plan działania dotyczący kultury i odporności, korzystając z podręcznika dotyczącego odporności społecznej opartej na kulturze, zawierającego dobre praktyki.

Na podstawie przedstawionych planów działania, cztery gminy z regionu Morza Bałtyckiego zostają wybrane przez międzynarodowe jury i uhonorowane tytułem „Perły Kultury”. Cztery Perły są następnie rejestrowane wspierane w realizacji ich planu działania poprzez mentoring, program budowania potencjału i wymianę międzynarodową.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)