UE
EUROPA
Interreg Europa Środkowa: projekt NiCE dla zrównoważonej konsumpcji w miastach

Interreg Europa Środkowa: projekt NiCE dla zrównoważonej konsumpcji w miastach

fot. pixabay.com/
16.08.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
16.08.2023

Projekt NiCE, którego pełna nazwa to “From Niche to Centre - City Centres as Places of Circular Lifestyles”, ma na celu ożywienie zanikających centrów miast, poprzez opieranie lokalnego handlu i konsumpcji na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonym rozwoju.

Projekt NiCE ma na celu rozwinięcie innowacyjnych koncepcji rozwoju miast koncentrujące się na tworzeniu wielofunkcyjnych centrów zasobów oraz na wykorzystaniu pustych przestrzeni do tworzenia oferty opartej na obiegu zamkniętym.

NiCE m.in. utworzy „narzędzie monitorujące”, które pozwoli na szybką analizę stanu i potencjału w zakresie cyrkularnego stylu życia w miastach. Udostępniona zostanie również wystawa VR – zawierająca ponad 30 inspirujących przykładów na zrównoważony styl życia w ośrodkach miejskich, wraz z prezentacją co najmniej 15 pomocnych narzędzi do ich promowania, wspierania i podtrzymywania. Powstanie pakiet czterech praktycznych rozwiązań, z których każdy będzie mógł skorzystać, w tym zestaw „Circular Water Kit” dla ponownego wykorzystania wody w miastach.

W Brzegu Dolnym, w ramach pilotażu powstanie cyrkularne multicentrum z przestrzenią warsztatową, cyklicznymi warsztatami, spotkaniami (wymiany, tzw. swapy, roślin, ubrań), towarzyszącymi wydarzeniami, ofertą edukacyjną i dyżurami specjalistów (w tym m.in. szycie, obróbka drewna, naprawa rowerów).

Strona projektu NiCE
Informacje o projekcie na stronie Gminy Brzeg Dolny

Partnerzy projektu NiCE to:

  • German Environment Agency (DE)
  • ENVIROS (CZ)
  • CityLAB Innovations for urban quality of life (AT)
  • Scientific Research Centre Bistra Ptuj (SI)
  • Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT)
  • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (PL)
  • Budapest University of Tecology and Economics (HU)
  • Creative Industry Košice, n.o. (SK)
  • Gmina Brzeg Dolny (PL)

Całkowity Budżet Projektu NiCE: 2 220 767 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 776 614 EUR
Okres realizacji projektu: maj 2023 – kwiecień 2026

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)