UE
EUROPA
Plan Równości Płci (GEP) w programie Horyzont Europa

Plan Równości Płci (GEP) w programie Horyzont Europa

10.08.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
10.08.2023

Plan Równości Płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Unia Europejska ustalonym nazewnictwem określiła takie plany skrótem GEP (Gender Equality Plan).

Dla wszystkich konkursów programu Horyzont Europa od 2022 roku Plan Równości Płci jest obowiązkowy i stanowi kryterium kwalifikowalności projektu.

Zgodnie z zasadami programu Horyzont Europa wszystkie podmioty publiczne, jednostki naukowe, oraz szkoły wyższe z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych składając wniosek grantowy w portalu Funding & Tenders muszą posiadać wdrożony Plan Równości Płci (GEP). W momencie składania wniosku o dotację instytucja jest zobligowana do złożenia oświadczenia, że posiada GEP, a następnie potwierdza to przy podpisywaniu umowy (Grant Agreement).

Składanie deklaracji odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej. Pytania w nim zawarte dotyczą spełnienia czterech obowiązkowych wymagań oraz zawarcia w planie pięciu rekomendowanych obszarów tematycznych. Odpowiedzialność za wprowadzenie informacji i złożenie oświadczenia w imieniu instytucji ponosi tak zwany LEAR, czyli osoba zarządzająca profilem instytucji na portalu Funding and Tender obsługującym wnioskowanie i realizację projektów w ramach programów Komisji Europejskiej.

Kogo obejmuje Plan Równości Płci:

  • Podmioty publiczne na przykład ministerstwa, organizacje finansujące badania naukowe, miasta, a także organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, takie jak niektóre muzea (definicja UE podmiotu publicznego w załączonym dokumencie, str. 8)
  • Instytucje naukowe (publiczne i prywatne)
  • Uczelnie (zarówno publiczne, jak i prywatne)

Aby poznać więcej szczegółów nt. formalnych ustaleń zachęcamy do zapoznania się z informacjami Krajowego Punku Kontaktowego.

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)