UE
EUROPA
Projekty Interreg Europa 2021-2027 z udziałem Polski

Projekty Interreg Europa 2021-2027 z udziałem Polski

27.07.2023
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
27.07.2023

W pierwszym naborze wniosków Interreg Europa zatwierdzono 72 projekty. W 34 z nich uczestniczą instytucje z Polski.

Projekty z udziałem polskich partnerów dotyczą, między innymi, opieki zdrowotnej, bliźniaczej transformacji, gospodarki wodorowej, gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego, energii odnawialnej, ekonomii społecznej, wykorzystania danych, społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej itd.

Tabela – opisy projektów, polscy partnerzy i przyznany im EFRR 

Rozstrzygnięcie drugiego naboru wniosków nastąpi w grudniu 2023 roku.

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa jest planowany w pierwszej połowie 2024 roku.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)