UE
HORYZONT EUROPA
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Seal of Excellence w ramach programu FENG nadal otwarty!

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów Seal of Excellence w ramach programu FENG nadal otwarty!

fot. pixaby.com
13.07.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
13.07.2023

Trwa  nabór  wniosków o dofinansowanie w ramach programu FENG 2021-2027  dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla projektów, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.  Jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania.

Wsparciem mogą zostać objęte prace badawczo-rozwojowe, czyli badania przemysłowe
i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe, w zakresie od 5 do 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL). Wniosek o dofinansowanie musi obejmować te same zadania, zasoby i przewidywać ten sam cel, co projekt oceniony przez Komisję Europejską.

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu są analogiczne jak w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, znajdującego się pod linkiem:  https://lsi2.ncbr.gov.plod 30 maja do 16 sierpnia br. do godz. 16.00.

Zapraszamy do składania wniosków.

Więcej informacji na temat naboru wniosków znajdą Państwo na stronie NCBR

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)