UE
HORYZONT EUROPA
Człowiek dotykający ekranu

Regionalne Doliny Innowacji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej

FOT.PIXABAY.COM
06.07.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
06.07.2023

Regionalne Doliny Innowacji (Regional Innovation Valleys – RIV) to nowa, zyskująca popularność inicjatywa Komisji Europejskiej. Skierowana do samorządowych jednostek organizacyjnych (np. urzędów marszałkowskich), zawiadujących danym regionem (województwem).

KE uruchomiła trzy ścieżki umożliwiające zdobycie miana Regionalnej Doliny Innowacji.

Wnioski można składać w zależności od charakteru inicjatywy do 18 września lub 17 października 2023.

Długofalowym celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszanie istniejących pomiędzy różnymi krajami i ich regionami braków równowagi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. Współpraca w ramach Regionalnych Dolin Innowacji ma stworzyć lepsze warunki do wyrównywania szans poszczególnych regionów Europy w kreowaniu przyjaznego środowiska innowacji i rozwijaniu swej innowacyjności.

Dodatkowym celem Regionalnych Dolin Innowacji jest synergia z obszarami inteligentnych specjalizacji (Smart Specialisation Strategies), finansowanymi z funduszy spójności UE.

W chwili obecnej KE uruchomiła trzy ścieżki umożliwiające zdobycie miana Regionalnej Doliny Innowacji.

Dwie z nich mają charakter konkursowy, co oznacza – jak w każdym konkursie – wymóg złożenia aplikacji (w obydwu wariantach w ramach konsorcjów) oraz wniesienie do projektu wkładu własnego. Natomiast trzecia i formalnie najprostsza droga do otrzymania tytułu Regionalnej Doliny Innowacji to zgłoszenie swego akcesu w ramach tzw. expression of interest, co jednak nie wiąże się z otrzymaniem jakichkolwiek środków z funduszy UE.

Dwa konkursy, w wyniku których (w przypadku zakwalifikowania złożonego wniosku do dofinansowania) można otrzymać tytuł RIV, to:

  1. konkurs Interregional Innovation Investments (I3) Instrument zorganizowany w ramach ERDF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFRR)
  2. konkurs Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys zorganizowany w ramach III filaru Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

O ile pierwszy z tych konkursów nie wchodzi w zakres Horyzontu Europa, o tyle drugi z nich – Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys jest elementem działań przewidzianych w tym roku w ramach Europejskich Ekosystemów Innowacji, czyli jednego z obszarów III filaru Horyzontu Europa.

Docelowo Komisja Europejska planuje zidentyfikować 100 Regionalnych Dolin Innowacji.

Przydatne linki:

  • konkurs Interregional Innovation Investments (I3) Instrument i3-instrument
  • konkurs Implementing co-funded action plans for connected regional innovation valleys RIV-EIE-call
  • deklaracja zainteresowania otrzymaniem tytułu RIV (expression of interest).

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, TUTAJ

Więcej na temat programu Horyzont Europa znajda Państwo na stronie programymiedzynarodowe.pomorskie.eu

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)