UE
HORYZONT EUROPA
Program Horyzont Europa sukcesy polskich wniosków projektowych

Program Horyzont Europa sukcesy polskich wniosków projektowych

13.04.2023
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
AUTOR
Sylwia Bryła
Sylwia
Bryła
13.04.2023

W programie Horyzont Europa nastąpił  wzrost o 88,64% dofinansowania polskich uczestników projektów w porównaniu z analogicznym okresem programu Horyzont 2020 (rezultaty 258 rozstrzygniętych konkursów).

Już 360 (+14,29% wobec PR Horyzont 2020) polskich uczestników programu Horyzont Europa podpisało umowy grantowe na łączną kwotę 267,88 mln euro (+88,64%), realizując 570 projektów (+25,83%), w tym 60 koordynacji.

W analogicznym okresie realizacji PR Horyzont 2020 (czyli również w 258 rozstrzygniętych konkursach) 315 polskich beneficjentów podpisało umowy grantowe o łącznej wartości 142,01 mln euro na realizację 454 projektów (w tym 83 koordynacje).

Jednym z kluczowych czynników tej zmiany jest skokowy wzrost jakości wniosków projektowych składanych przez polskich koordynatorów. Aż 35,73% z nich (24,41% w PR Horyzont 2020) osiągnęło ocenę powyżej progu kwalifikowalności (threshold), co przełożyło się na podwojenie przeciętnego współczynnika sukcesu z 5,19% w H2020 do 10,36% w Horyzoncie Europa.

Pełne podsumowania uczestnictwa w PR Horyzont Europa są dostępne w 4 dashboardach publikowanych na stronach KPK.

 

Województwo Pomorskie ma w chwili obecnej 53 projekty w tym 5 koordynacji, z liczba 34 uczestników i dofinansowaniem projektów netto 18,78 mln EURO.

 

 

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)