UE
ESPON
Nowe konsultacje społeczne dotyczące 4 tematycznych planów działania programu ESPON

Nowe konsultacje społeczne dotyczące 4 tematycznych planów działania programu ESPON

Działania rozpoczęte w ramach nowego programu ESPON 2030 są ujęte w tematyczne plany działań (TAP), aby zagwarantować spójne podejście między badaniami terytorialnymi a dostosowanym transferem wiedzy w celu wsparcia decydentów z UE na poziom lokalny. Działania te są kierowane potrzebami zainteresowanych stron, z naciskiem na luki w istniejących badaniach i innowacyjnych podejściach. Jednocześnie zamierzają właściwie odpowiedzieć na bieżące wyzwania terytorialne i uprzedzić przyszłe.

Cztery TAP są już otwarte po szerokich konsultacjach społecznych w styczniu 2022 r.

Otwieramy teraz nowe konsultacje dotyczące następujących 4 tematycznych planów działania:

  1. Adaptacja do skutków zmian klimatu
  2. Życie, praca i podróżowanie ponad granicami
  3. Inteligentna łączność
  4. Terytoria europejskie w globalnych interakcjach

Główny cel procesu konsultacji Tematycznego Planu Działania jest trojaki:

  • Aby podnieść świadomość interesariuszy programu na temat konkretnych tematycznych strumieni pracy, które ESPON otworzy w celu wspierania kształtowania polityki;
  • Zaangażowanie się w wymianę informacji z decydentami na wszystkich szczeblach na temat ogólnych potrzeb politycznych, którymi można by się zająć iw jaki sposób;
  • Zaangażowanie się w wymianę z naukowcami na temat najnowocześniejszych istniejących badań terytorialnych w powiązanych dziedzinach każdego TAP oraz zebranie szerokiej gamy propozycji działań badawczych programu w celu zapewnienia przydatności i wartości dodanej dowodów ESPON produkcja

Proces konsultacji jest otwarty dla wszystkich – do 1 marca 2023 r. 

Zachęcamy do wysyłania  pytań lub propozycji na adres e-mail: consulting@espon.eu .

Chcesz być jeszcze bardziej aktywny w tym procesie? Możesz napisać krótki artykuł na naszego bloga, chętnie umieścimy go na naszej stronie.

Otrzymane opinie zostaną podsumowane w raporcie z konsultacji, który zostanie opublikowany na tej stronie internetowej. Cztery Tematyczne Plany Działania zostaną następnie przedłożone do decyzji Komitetu Monitorującego ESPON 2030 w czerwcu 2023 r.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)